Welkom bij Logopediepraktijk Ter Aar,
Arjanne Nooitgedagt-van Nes en
Logopediepraktijk Wilma Droogh.

Informatie over het Coronavirus en logopedie.

Veilig naar de logopedist. Dat doe je zo.
We mogen nog steeds logopedische behandelingen in de praktijk blijven geven. We houden ons strak aan de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat u niet kan komen als u of uw kind of één van uw huisgenoten gezondheidsklachten heeft zoals, niezen, hoesten, benauwdheid, snotteren en koorts.
Als u wel in de praktijk komt dan is het belangrijk dat we ons samen houden aan de hygiëneregels:
• Geen handen schudden
• Was je handen voor en na de afspraak in de praktijkruimte
• Kom alleen (als dat mogelijk is). Broertje en zusjes kunnen helaas niet meer meekomen.
• Hoest en nies in je elleboog
• Houd 1,5 meter afstand van andere patiënten
• Bij griep of andere luchtwegklachten kom je niet
. Jongeren en volwassenen moeten verplicht een mondkapje dragen.
Omdat we na elke behandeling tafel, stoelen en deurknoppen reinigen, zal de behandelduur iets worden verkort.
Ook vragen we u niet te vroeg te komen, zodat er zo min mogelijk contact is tussen de cliënten.

Samen doen we er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. We vertrouwen erop dat u begrip hebt voor de maatregelen.

Het werkgebied van de praktijk omvat een groot deel van het Groene Hart; Alphen aan den Rijn, Gemeente Nieuwkoop (Aarlanderveen, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden, Ter Aar, Zevenhoven) en gemeente Kaag en Braassem (Leimuiden, Rijnsaterwoude, Woubrugge).
De praktijk is een allround praktijk. Wij behandelen zowel kinderen als volwassenen. Als het nodig is kan een behandeling ook aan huis gegeven worden.
Lees bij algemene informatie meer over uw verzekering: naturapolis of restitutiepolis.

NVLF_logoKP_logo

Een logopedist behandelt problemen op het gebied van stem, spraak, taal en gehoor. Ook is er een preverbale logopedist in de praktijk, die de eet-en drinkproblemen bij baby’s en peuters begeleidt. Deze begeleiding vindt aan huis van de cliënt plaats. Bij kinderen wordt de behandeling op een speelse manier gegeven, waarbij we aansluiten op de thema’s van hun peuterspeelzaal, dagverblijf of school. We kijken naar het totaalbeeld van het kind. Dat betekent dat er, indien nodig, ook overleg met speelzaal, dagverblijf of school is.  Wij zijn beiden geschoold in de sensorisch informatieverwerking. (SI-therapeut)

De praktijk heeft een klachtenregeling zoals deze door de overheid is vastgesteld. Informatie hierover vindt u hier.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wij hechten grote waarde uw privacy en hebben ook een privacybeleid opgesteld. hier