Welkom bij Logopediepraktijk Ter Aar
Logopediepraktijk Wilma Droogh.

 

Het werkgebied van de praktijk omvat een groot deel van het Groene Hart; Alphen aan den Rijn, Gemeente Nieuwkoop (Aarlanderveen, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden, Ter Aar, Zevenhoven) en gemeente Kaag en Braassem (Leimuiden, Rijnsaterwoude, Woubrugge).
De praktijk is een allround praktijk. Wij behandelen zowel kinderen als volwassenen. Als het nodig is kan een behandeling ook aan huis gegeven worden.
Lees bij algemene informatie meer over uw verzekering: naturapolis of restitutiepolis.

NVLF_logoKP_logo

Een logopedist behandelt problemen op het gebied van stem, spraak, taal en gehoor. Ook is er een preverbale logopedist in de praktijk, die de eet-en drinkproblemen bij baby’s en peuters begeleidt. Deze begeleiding vindt aan huis van de cliënt plaats. Bij kinderen wordt de behandeling op een speelse manier gegeven, waarbij we aansluiten op de thema’s van hun peuterspeelzaal, dagverblijf of school. We kijken naar het totaalbeeld van het kind. Dat betekent dat er, indien nodig, ook overleg met speelzaal, dagverblijf of school is.  Wij zijn beiden geschoold in de sensorisch informatieverwerking. (SI-therapeut)

De praktijk heeft een klachtenregeling zoals deze door de overheid is vastgesteld. Informatie hierover vindt u hier.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wij hechten grote waarde uw privacy en hebben ook een privacybeleid opgesteld. hier