ALGEMENE INFORMATIE

Afspraken in de praktijk

  • Gemaakte afspraken moeten 24 uur van te voren worden afgezegd. Wanneer afspraken niet op tijd afgezegd worden, dan wordt deze tijd bij u in rekening gebracht. De kosten ( € 48,75) kunnen niet terug gevraagd worden bij uw verzekering.
  • Parkeer uw auto vòòr huisnummer 118b. Indien er geen plaats is parkeer dan bij het museum op nummer 118 of op de parkeerplaats van IKC de Vaart. U moet dan 100 meter lopen.

De Zorgverzekering in 2024

Wij hebben in 2024 alleen een contract afgesloten met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Met alle andere verzekeraars hebben wij geen contract. Dat betekent dat u de rekening ontvangt en afhankelijk van uw verzekering alles of slechts een gedeelte terugkrijgt. Dit is afhankelijk van uw polis.
Een belangrijk verschil is: naturapolis of restitutiepolis.

Wat is het verschil?

Restitutiepolis
Bij deze vorm van verzekeren heeft u een volledig vrije keuze om zelf te bepalen naar welke zorgverlener u gaat.
Voor een restitutiepolis betaal je vaak een iets hogere premie dan voor de naturaverzekering.
Als u voor een niet-gecontracteerde zorgverlener kiest, worden de kosten tot het maximaal gangbare (marktconforme) tarief vergoed.
Het marktconforme tarief kunt u op de website van de zorgverzekeraar vinden.

Naturapolis
Een naturaverzekering heeft vaak een lagere premie dan een restitutiepolis.
Het aantal zorgverleners waaruit u kunt kiezen is lager dan bij een restitutiepolis. U hebt dus minder keuzevrijheid.
Als u voor een niet-gecontracteerde zorgverlener kiest, worden de kosten slechts gedeeltelijk vergoed. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar, varieert het bedrag dat je zelf moet betalen tussen de 20% tot 50% van de totale rekening.

Een restitutiepolis is iets duurder, maar u betaalt of niets bij óf een klein bedrag. Dit is dan uiteindelijk veel voordeliger dan de goedkopere naturapolis.

Behandelingen logopedie worden op afspraak gegeven.
Voordat de behandeling start heeft u een verwijzing nodig van een arts (huisarts, tandarts, jeugdarts of specialist).

Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)
Onze praktijk is niet direct toegankelijk.
Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om de toegang tot logopedie gemakkelijker te maken. Dit besluit heet: Directe Toegankelijkheid Logopedie(DTL). Er is nog een aantal zorgverzekeraars die dit niet vergoeden, wat voor ons reden is om onze praktijk nog niet direct toegankelijk te maken.

Samenwerken
Samenwerken is erg belangrijk in ons vak. We werken samen als collega’s in de praktijk. We nemen deel aan kwaliteitskringen.
We werken indien de behandeling dat vraagt ook samen met andere disciplines, zoals fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen en pedagogen.
Als kinderen in behandeling zijn hebben we ook contact met de crèche, peuterspeelzaal of school van het kind. Op deze manier proberen we een optimaal resultaat van de behandeling te krijgen. Ouders moeten hiervoor toestemming verlenen.