Neurologische aandoeningen

Verworven neurologische spraak, taal en/of slikstoornissen. Afasie, dysartrie en dysfagie.

Problemen op het het gebied van neurologische spraak-, taal- en/of slikstoornissen, zoals afasie, dysartrie en dysfagie behandelen wij in onze praktijk niet meer.