De behandeling van eet- en drinkproblemen en/of slikstoornissen bij jonge kinderen wordt preverbale logopedie genoemd. Naast de term ‘preverbale logopedie’ wordt in de praktijk ook de wat oudere term prelogopedie nog regelmatig gebruikt.

Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven worden. Dit gaat altijd via een verwijzing van een arts (bijvoorbeeld een huisarts, consultatiebureauarts of een kinderarts). Dit laatste is belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er geen onderliggende medische problemen zijn die de moeilijkheden in het mondgebied veroorzaken.

In de vroege ontwikkeling is ook het begin van de communicatieve ontwikkeling van belang.

Logopedisten die zich bezighouden met preverbale logopedie hebben na hun opleiding een aanvullende (Post-HBO) opleiding gevolgd.

Waar wordt preverbale logopedie gegeven?

Als een kind in het ziekenhuis is opgenomen, kan de logopedist uit het ziekenhuis preverbale logopedie geven. Er zal dan een onderzoek plaatsvinden op verzoek van een arts. Aan de hand van uitkomsten van het onderzoek geeft de logopedist adviezen om drinken, eten of slikken te verbeteren. Hierbij worden ouders en verpleging ingeschakeld.

Na ontslag uit het ziekenhuis zorgt de kinderarts uit het ziekenhuis voor de verwijzing naar de preverbale logopedie in de thuissituatie. Arjanne Nooitgedagt is preverbaal logopedist.
Omdat het om begeleiding van jonge kinderen gaat komt de preverbaal logopedist vaak aan huis. Indien dit niet mogelijk is, komen de ouders met hun kind naar de praktijk van de logopedist.

Zorgverzekeraars hanteren niet allen dezelfde regelgeving voor preverbale logopedie aan huis. Voor informatie daarover kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.