Wie zijn wij?

In de praktijk werken 2 logopedisten:

Arjanne Nooitgedagt-van Nes
Arjanne behaalde in 1984 haar diploma Logopedist/Akoepedist te Groningen. Aansluitend werkte zij 4 jaar in de schoollogopedie te Leiden/Oegstgeest. In 1988 is zij gestart met een eigen praktijk in de gemeente Ter Aar. Aanvankelijk met slechts 1 patiënt, maar inmiddels draait er een fulltime praktijk in Ter Aar.

Ze is een allround logopedist. In de praktijk komen veelal kinderen met spraak- en taalproblemen. Arjanne schoolde zich in de preverbale logopedie en de eet- en drinkproblematiek bij baby’s en jonge peuters. Daarnaast is zij ook OMFT-therapeut (Oral Myo Functional Therapy).

Ook volgde zij de opleiding tot therapeut Sensorische Informatieverwerkingsproblemen. Arjanne is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en is  geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, het register preverbale logopedie en het register therapeuten Sensorische Informatieverwerking (NSSI)

Wilma Droogh
Wilma behaalde in 1987 haar diploma Logopedist/Akoepedist te Amsterdam. Aansluitend werkte zij enkele jaren in een particuliere praktijk te Amsterdam en in het BovenIJ Ziekenhuis. Vanaf 2002 werkt zij voor de GGD op basisscholen en een consultatiebureau In 2011 is zij daarnaast haar eigen praktijk gestart in Ter Aar.

Ze specialiseerde zich vooral in de behandeling van jonge kinderen met spraak- en taalstoornissen. Wilma schoolde zich op het gebied van ‘Denkstimulerende Gesprekstechnieken’, ‘OMFT’ en het signaleren van broddelen bij basisschoolleerlingen en eet- en drinkproblematiek bij kinderen van 0-4 jaar.

Ook volgde zij de opleiding tot therapeut Sensorische Informatieverwerkingsproblemen. 
Wilma is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.